Om Januschkas

Vi ger dig svar på tre frågor vi ställer ständig i vardagen:

  • Varifrån kommer saken? Finns det nära mig?
  • Hur produceras något? Är det miljövänlig och hållbar?
  • Kan jag lära mig hur man gör – och lära ut det kanske?